Att bygga bivack: bland snö, is och sten - barrabes.com
Currency


BLOG | TEKNIK | 15 December 2015

Att bygga bivack: bland snö, is och sten

Bivackering! Beslutet var fattat, vi höll enhälligt med alla fem. Félix röst kunde höras i nattens mörker, han var endast upplyst av ljuset från våra pannlampor.

- Låt oss gräva! Eller vad säger ni?

- Jag tror att det är bäst att vara så nära berget som möjligt.

- Javisst! Oj jäklar, vad hård isen är!

Efter en bra stund var vi på plats inuti det lilla hålet, där vi skulle spendera en lång, trång och kall natt. Det gick knappt att röra sig där inne. Ryggsäckarna placerades upp till låren i ett försök att hålla benen varma.

Lorenzo, gå ut fort Lorenzo!

Vår ursprungliga idé var att sova i den lilla plåtbivacken som finns på toppen av Mount Kenya, men en incident under klättringen av Diamond Couloir tvingade oss att ändra planerna. Natten började rulla in över oss när vi var i passet mellan Mount Kenyas två toppar (Gate of the Mists Gap) på 5.144 meters höjd. Félix och jag klättrade upp till toppen för att leta efter nödbivacken i nattens mörker, men mörkret gjorde det omöjligt att hitta den. (Dagen efter, när vi alla lyckats nå toppen, hittade vi den under ett stenblock. Félix och jag hade nästan varit på den i mörkret kvällen före.)

Idén att gå tillbaka ner i passet och förbereda en bivack var antagligen ett av de bästa val som jag gjort i mitt liv som alpinist. Vi var trötta efter en lång dag av klättring och hade även en skadad kamrat. Planen att bestiga toppen, så fort de första solstrålarna började leta sig upp över den Afrikanska savannens horisont och därifrån påbörja nedfirningen, var något som vi kände oss säkra på. Tillgången till endast två ”bivy bags” ledde till att vi bestämde oss för att ligga så nära varandra som möjligt. På så sätt kunde vi hålla värmen så gott det gick, i denna natt av frusen dimma, fukt och kyla.

Foto 1
Minnena från detta äventyr bär idag vittne om både kamratskap och hängivenhet. På Foto 1 ser du en bivack, modell nödbivack, nedanför toppen av Mount Kenya på 5.144 meters höjd.

Möjligheten att uppföra en nödbivack finns alltid i bakhuvudet hos varje alpinist eller klättrare, speciellt då vi utför bestigningar som är långa och komplexa. Vissa gånger har vi med lämplig utrustning för att spendera natten, andra gånger har vi det inte. Det normala är att vi planerar eventuellt bivackbygge före vi börjar klättra, vilket leder till att vi förbereder nödvändig utrustning och i förväg letar reda på den säkraste och mest lämpliga platsen för att övernatta. På detta sätt kan både bestigningen och klättringen planeras, men pågrund av olika riskfaktorer, både förutsedda och oväntade, kan klättringen kompliceras och därmed leda till ändrade planer.

Natten kom över oss och idén om att fira eller klättra nedåt var inte säker, därför bestämde vi oss för att övernatta antingen på bergväggen eller på berget. Natten som inte var planerad att spenderas på ett sådant sätt, men vi var nu tvungna att fatta detta beslut. Det hade kanske varit möjligt för oss att nå toppen och sedan börja nedstigningen, men nattens antåg, stormen och tröttheten tvingade oss att stanna, bygga en bivack och invänta morgonens första solstrålar. Ett delikat ögonblick för beslutsfattning.

BIVACKER
Att planera ett bivackbygge under en bestigning inte alltid det mest lämpliga. Med denna medföljer att spendera natten utomhus, ibland på inte önskbara platser och inte helt utan fara. Verkligheten kan däremot medföra, beroende på längden och sträckan på leden, att vi måste bygga en bivack för att kunna uppnå vårt mål. Detta kan ibland ske på bestigningen, och andra gånger på nedstigningen. Bivack blir synonymt med en lätt bestigning, det vill säga, utan att använda tung övernattningsutrustning. Vi måste kunna transportera den utrustning som behövs, om vi bestämmer oss för att bygga en bivack, och denna behöver vara lättare än vid bygge för ett basläger. Det är ingen tvekan om att en övernattning i bivack vanligtvis inte är lika bekväm som en natt i ett bra tält där klätterutrustningen enkelt kan placeras.

Bivacker kan vara antingen förutsedda eller oförutsedda.

OFÖRUTSEDDA BIVACKER
Det är sådana som inte är planerade, utan behöver utföras då en situation uppstår pågrund av oväntade faktorer under bestigning eller nedstigning. Med hjälp av tillgänglig utrustning kan vi improvisera sovplatsen och därmed spendera natten mer eller mindre varmt och bekvämt. Vid vissa tillfällen lyckas vi somna, andra gånger spenderar vi kvällen vakna, väntande på dagens sol.

Några exempel på situationer kan vara följande:

  • Vi klättrar en lång led något långsamt och det börjar skymma. Vi har inga pannlampor med oss, eller så är det för komplicerat att använda oss av dem under klättringen. Det är omöjligt eller för svårt att klättra eller fira nedåt, vilket leder till att vi måste sätta oss på en hylla för att spendera natten och invänta solens första strålar för att fortsätta bestigningen.
  • Vi tappar bort firningsleden på nedstigningen från en hög vägg och natten börjar anlända. Vi bestämmer oss för att spendera natten på en hylla för att invänta ljus från solen och på så sätt fortsätta nedstigningen på ett säkert sätt.
  • Natten anländer under bestigningen av ett bergskrön på väg mot toppen och det är omöjligt att utföra en nedstigning. Vi måste då leta efter en bra plats att övernatta, för att spendera natten där och avsluta bestigningen dagen därpå.
  • Vår kamrat stukar foten under nedstigningen från toppen, vi är helt slut, det börjar bli mörkt och närmaste tält eller vindskydd är flera timmar bort. Vi improviserar en bivack och förbereder för nedstigning kommande dag.
  • Dåligt väder rullar in under bestigningen av toppen och det börjar mörkna. Det är omöjligt eller svårt att påbörja en nedstigning, därmed blir vi tvungna att spendera natten i en bivack och avsluta bestigningen följande dag, när det är mer säkert.

Valet att utföra en nödbivack ska tas på allvar, vi måste tänka igenom om vi klarar av det och acceptera möjliga konsekvenser av vårt val. Vid andra tillfällen har vi inte möjligheten att välja, och att bygga en bivack är den enda vägen gå. En sak som är klar är att människor är kapabla att reagera väldigt positivt i stressiga situationer, speciellt om dessa personer är alpinister eller klättrare. Det är viktigt att vara positiv och tänka att en natt utomhus är något som vi klarar av utan att förtvivlad och börja tjura. Det är även viktigt att vi utför övernattningen på ett säkert sätt, men också att vi försöker bibehålla våra krafter och vår motivation för att kunna fortsätta dagen därpå.

Foto 2
Om vi måste sova på en bergvägg försöker vi hitta någon form av hylla som tillåter oss att sitta eller ligga ner, så att vi är mer bekväma. Finns det möjlighet att bli skyddade av ett överhäng, från regn, snö och is, är detta givetvis mycket bättre. Repen kan läggas på marken och på så sätt fungera som ett liggunderlag som skyddar oss från stenens hårdhet och kyla. Om vi har ryggsäckar med oss kan vi använda dessa som skydd och i alla fall sticka ner i dem. Det är viktigt att vi förankrar oss vid standplatsen med hjälp av repet eller ditt personliga förankringssystem. Vi försöker att hålla oss nära vår kamrat för att hålla värmen, om det behövs rör vi oss för att på så sätt öka kroppstemperaturen. I Foto 2 ser vi hur man kan sitta på en hylla, för att spendera natten. Vi bibehåller oss förankrade till stamplatsen hela tiden.

Bivacker i is
I hårda snö- eller iskorridorer försöker vi att forma en rak och, där det är möjligt, djup hylla. Bivackens plattform ska placeras långt ifrån farliga objekt, som till exempel fallande stenar, is eller laviner. Detta, samtidigt som vi försöker att bygga bivacken så vindskyddad som möjligt. Där det är nödvändigt kan vi bygga en mur av snö eller isblock runt bivacken. Repen kan vi lägga på marken, och på så sätt fungerar de isolerande som ett liggunderlag. Ryggsäckar kan fungera som ”bivy bags” då de eventuellt kan täcka i alla fall den nedre delen av kroppen. Vi försöker även att lägga oss så nära varandra som möjligt för att bibehålla värmen. Skulle en av kamraterna vara svagare eller skadad så placerar vi hen i mitten av gruppen så att hen håller sig varm. I Foto 1 kan vi se en gripp klättrare som har gjort en nödbivack i slutet av en korridor. Ett par ”bivy bags” och sedan ryggsäckar för att skydda var tillräckligt för att spendera en kall natt på 5.144 meter i slutet av korridoren på Diamond Couloir på Mount Kenya.

Bivacker på kanter
Vi försöker att välja en plats där bivacken är så skyddad från vädret- och naturens krafter som möjligt. Vinden är en stor fiende under övernattningen och det är därför viktigt att skydda sig mot den. För att undvika vinden placerar vi oss nära stenblock som kan hjälpa som skydd och bygger en stenmur om det är nödvändigt. I Foto 3 kan du se hur man kan byga en nödbivack med hjälp av endast ett termotäcke eller ett plastskynke och en repbit/ slinga eller en skidstav. Vi håller taket lågt för att bibehålla värmen bättre och förhindra att vinden lyfter på det. Det är en enkel metod som hjälper till att hålla oss torra och skyddade från vinden.

Foto 3
Bivack i snö
Precis som tidigare nämnda bivacker är vårat huvudsyfte att bibehålla oss torra, varma och skyddade från vinden. Det bästa alternativet för bivackbygge i snö är att bygga en snögrotta. Snögrottor är varma, säkra och vindtåliga. För att bygga en snögrotta letar vi efter en sluttning med en lutning mellan 30 och 50 grader. Det behövs tillräckligt med snö för att taket på grottan ska vara mer än en halvmeter tjockt, det är även viktigt att området är skyddat från lavinfaror. Vi börjar att gräva uppåt i sluttningen för att bygga plattformen något högre än grottans ingång. Genom att gräva på det här sättet bibehåller vi värmen bättre inuti grottan, då den kalla luften vill nedåt och den varma luften söker sig uppåt.

Vi gräver tills vi får tillräckliga dimensioner, det normala för två personer är en och en halv meter lång och två meter bred, alternativt två gånger två meter för mer utrymme. En meter högt ger generellt tillräckligt med utrymme. Det är alltid möjligt att gräva en större grotta, men det är viktigt att komma ihåg att i ett större utrymme är det svårare att hålla uppe värmen. När utrymmet är färdiggrävt är det viktigt att släta ut grotttakets yta på insidan för att undvika att det börjar droppa på grund av smältning och kondensation. Plattformen som vi kommer sova på ska vara placerad ovanför ingångstunneln och om vi vill ha ordning på vår utrustning kan hyllor grävas. Vi kan sedan placera våra ryggsäckar på golvet i grottan för att isolera oss från snön, om vi har en plastskynke, presenning eller ett termotäcke kan vi placera det på marken för att bibehålla oss torra. Ingången till grottan kan vi stänga med ett snöblock.

Foto 4
Vi gör även två hål genom taket, för att få bra ventilation i grottan, skidstavarna fungerar utmärkt för att utföra jobbet. På Foto 4 kan vi se hur en isgrotta kan vara byggd. En viktig sak att komma ihåg är att när vi bygger en isgrotta så kommer vi, normalt sett, att blöta ner oss ordentligt. Därför är det bra att ha med extra vantar som ombyte.

Bivack i skogen
Skogen är kanske en av de bekvämaste platser som du kan spendera natten på. Vi kan leta reda på ett stort träd som kan ge oss skydd under sina grenar. Om det skulle vara nödvändigt så kan vi placera fler grenar emot trädet, och på så sätt bygga ett litet vindskydd som skyddar oss mot eventuellt regn eller snö. En eld kan även tändas för att värma oss.

FÖRUTSEDDA BIVACKER
Vi ser till att ta med extra utrustning i vår ryggsäck om vi planerar att utföra en övernattning i bivack under vår bestigning. Det är viktigt att vi försöker packa så lätt som möjligt, för att kunna nå vårat mål utan att bära på för mycket vikt. En lätt sovsäck för två personer är väger mindre än att packa två sovsäckar. En ”bivy bag”, ett liggunderlag, ett plastskynke, en presenning eller ett termotäcke, ett lätt stormkök, extra mat och kläder för ombyte. Beroende på bestigning, och om det skulle vara nödvändigt, så kan ett lätt bivacktält (bivi) packas med. På leder som går på klippväggar får hängmattor ersätta de kanter som annars skulle användas som viloplats.

På sten
Det är ingen tvekan om att en sovsäck och ”bivy-bag” gör att övernattningen blir mycket mer bekväm. På väggen följer vi samma säkerhetskoncept som tidigare nämnts, vi ser till att alltid vara förankrade, även när vi ligger inuti sovsäcken. På Foto 5 kan du se en klättrare som ligger inuti sin sovsäck, på en hylla och fastankrad vid stamplatsen under en bestigning av El Capitan.

Foto 5
I snö
Skulle vi ha tillgång till en bivi kan vi gräva en liten grotta av snö och spänna upp tältet i det, på så sätt kan vi försäkra bästa möjliga vindskydd.Grottan måste då grävas nog stor för att kunna placera ett tält inuti den. På Foto 7 kan du se hur ett tält används som vindskydd och hur snön från laviner har grävts till en liten snögrotta, detta under en bestigning av nordsidan av Annapurna.

Foto 6
Vistelsen och övernattningen inuti en snögrotta mysigare om vi har rätt utrustning för att bygga en bivack. Plasten och liggunderlaget kan vi lägga på golvet för att isolera, på detta kan sedan sovsäcken läggas.

Ett annat bra alternativ för att övernatta i snö är att bygga ett snödike.

Snödike

Ett snödike går fortare att bygga än en snögrotta. Det är inte lika hållbart som en grotta, men är ändå effektiv och varm. Snödiken kan, till skillnad från snögrottor, byggas i vilken terräng som helst, på både platt och lutande mark. Vi gräver en grop som är cirka en och en halv meter djup, två meter lång och antingen en och en halv eller två meter bred, beroende på antalet personer som ska sova i den. Här gäller samma regel som hos snögrottor, desto mindre hål, desto varmare håller det sig. Marken trampas ned och för att bra stabilitet. Därefter kan vi placera skidstavarna över diket, som stödbalkar, detta kan ses i Foto 7. Nästa steg är att lägga plasten/presenningen över stavarna så att den täcker hela diket, kanterna täcks sedan över med snö så att den ligger kvar. Tanken är att vi ska kunna komma in i diket via en mindre passage, denna ingång kan vi sedan stänga med en ryggsäck eller ett snöblock. På Foto 8 kan du se det färdiga diket med presenning och ingång. Vi kan sedan lägga skidorna på dikets tak om det skulle vara nödvändigt, på så sätt blir det mer vindtåligt. Det är uppenbart att taket inte klarar av tunga snöfall, därför kan det vara nödvändigt att göra rent taket från snö med jämna mellanrum om det snöar mycket.

Foto 7
Det är viktigt att vi har med nödvändig utrustning för att utföra en bivack, om det är det vi bestämt oss för, på så sätt kan bestigningen avnjutas utan onödigt lidande. Skulle situationen vara den omvända, att vi inte vill övernatta i bivack, gör vi allt för att undvika att en övernattning blir nödvändig. Det är därför viktigt att planera bestigningen, gå upp tidigt, ta med pannlampor, packa lätt, ha rätt teknisk kunskap och i tillräckligt god form för att klara av bestigningen. Alla dessa är saker som är viktiga att tänka på innan du spänner på dig selen och påbörjar klättringen.

Men det viktigaste att tänka på, om du måste övernatta i bivack, är att njuta av situationen! Detta är ett tillfälle som vi kommer att minnas resten av våra liv.

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom