Rephantering: enkel-, halv- och tvillingrep - barrabes.com
Currency


BLOG | TEKNIK | 05 September 2016

Rephantering: enkel-, halv- och tvillingrep

Lär dig mer om olika typer av klätterrep och hur de ska användas i praktiken.

Foto 1
ATT KLÄTTRA SOM FÖRSTEPERSON I OLIKA TYPER AV LEDER
När man klättrar som försteperson krävs en stor mängd säkerhet och tilltro till sig själv. Risken att falla är möjlig på varje del av väggen och utgör en del av svårigheten i bestigningen. Klättring är ett lagarbete, ett samarbetet mellan förste- och andrepersonen, ibland tredjepersonen, i replaget. Det är ingen tvekan om att förstepersonen måste utsätta sig för en större risk än sin kamrat som säkrar från marken eller från standplats. Det är en risk som vi alltid måste acceptera, men när vi har den erfarenhet och kunskap som behövs så är det enklare att möta den och göra genomtänkta val i varje situation.

Det är viktigt att aldrig känna sig pressad att klättra som försteperson utan tillräcklig erfarenhet. Sportklätterleder är ofta vertikala och har väl utplacerade säkringar, därför är förstepersonens fall oftast säkrare och mer kontrollerade. Multipitchleder som inte är bultade eller bara delvis bultade är mindre säkra: säkringarnas hållbarhet och placering under klättringen, standplatser, hyllor som finns på leden och säkringspersonens uppmärksamhet kommer att påverka den risk som försteman utsätter sig för vid varje fall. Alpin klättring och klättring i snö eller is ger ännu mer osäkra fall för förstepersonen.

Planering av leden, rephantering, val av utrustning, logistik, lagarbete, planering av nedstigning, kunskap om klättertekniker och räddning är några faktorer som är viktiga att tänka igenom innan vi bestämmer oss för att göra en bestigning som försteperson. Alla dessa faktorer, tillsammans med den utrustning som hjälper till att dämpa vår kamrats fall, är de viktigaste delarna av säkerhetskedjan och därför viktiga att se över.

Foto 2
SÄKERHETSKEDJAN: REPARBETE
Repet, selen, inknytningsknopen, standplatsen, karbinerna, quickdrawsen, säkringspunkter och utrustning placerad på väggen är några av de viktigaste delarna i säkerhetskedjan. Om någon av dessa delar i kedjan är försvagad eller går sönder så är klättrarens säkerhet i fara. Det är därför mycket viktigt att vi alltid är säkra på att alla dessa delar fungerar som de ska, går igenom kedjan och dubbelkollar allt från en perfekt knuten åtta vid inknytning, till rätt placering av kilar och friends i sprickorna.

Av all utrustning som används för att säkerställa klättrarens säkerhet är det repet som är den centrala länken i säkerhetskedjan. Det är den starkaste länken och den som absorberar mest energi när en klättrares fall dämpas. Därför är det viktigt att alltid vara uppmärksam på hur repet hanteras, samt använda ett rep som är godkänd för den typ av klättring som vi ska utföra och som är i gott skick. Vilket rep som väljs beror på typen av klättring som ska utföras, hur leden ser ut och vilken typ av logistik som ska användas. Det finns generellt tre typer av rep som används inom klättring: enkelrep, tvillingrep och halvrep.

Det viktigaste att tänka på när vi ska använda ett rep är att det är godkänt enligt UIAAs normer. Repet måste vara godkänt för det som det ska användas som, enkel-, tvilling- eller halvrep. De moderna rep som tillverkas i dag blir allt tunnare och starkare och tack vare detta både lättare och smidigare att hantera. Vissa rep är till och med tillverkade och godkända för användning som alla tre repkategorierna, enkel-, halv- och tvillingrep.

Foto 3
KATEGORIER AV REP

ENKELREP
Användningen av enkelrep är utbredd, framförallt inom sportklättring och klippklättring. Ett enkelrep är alltid enkelt att fästa in i karbinerna i mellansäkringarna. Inom sportklättring är dess användning mycket enkelt, vi klättrar bara uppåt och för in repet i säkringarna så att det följer en så vertikal linje som möjligt, tills vi når ankaret varifrån vi firar ned oss till marken.

På leder med stora sprickor försöker vi att hålla repet så spänt som möjligt för att undvika skav mot berget. På foto 1 kan vi se hur enkelrepet är infäst i alla säkringarna i en linje längs med sprickan.

Det är viktigt att vara uppmärksam på hanteringen av repet på tradleder så att det inte blir för mycket sicksack som leder till skav och svårigheter att dra i repet. En vertikal och rak linje är mycket mer effektiv, men om leden går uppåt i sicksack måste vi tänka på hur vi placerar säkringarna och förlänga dem med slingor så att repet går så rakt som möjligt. På foto 2 kan vi se hur ett rep har placerats på ett dåligt sätt genom säkringarna och går från den ena sidan till den andra utan att man har förlängt någon av säkringarna. Därmed får klättraren problem med skav på grund av det ständiga sicksackandet.

I foto 3 däremot kan vi se hur klättraren enligt konstens alla regler har minskat skav genom att förlänga säkringarna med slingor och på så sätt bibehåller en rak linje efter klättraren.

Foto 4
Även inom big wall-klättring och aidklättring är det vanligt att använda sig av enkelrep och vi måste bara vara uppmärksamma på eventuellt skav. Vid denna typ av klättring är det även vanligt att förstepersonen har med sig ett extrarep som fästs in i selen, vanligtvis baktill som kan ses i foto 4. Det används bland annat för att dra upp haulbagen till standplats, för att tillåta tredjeperson att jummera upp, eller för firning om det behövs för att stiga ned. Den som säkrar håller alltid repen i ordning, likt i foto 5.

Foto 5
Vid isklättring kan det också passa att använda ett enkelrep, men om leden går från sida till sida så kan det vara nödvändigt att använda sig av ett halvrep för att undvika slitningar.

Vårt utbud av enkelrep


TVILLINGREP
Tvillingrep använder vi som om vi skulle klättra med ett enkelrep, men de bägge repen fästs alltid igenom samtliga säkringar. Fördelen jämfört mot ett enkelrep är att vi har ett extra rep som kan komma väl till pass när vi ska fira.

Tvillingrep har en liten diameter och är både lätta och smidiga, vilket gör dem effektiva vid längre turer med flera replängder. En annan fördel med att använda två rep är att om ett skulle slitas eller gå av så kan vi alltid använda oss av det andra för att ta oss ur problemet. När vi klättrar med enkelrep löper vi alltid risken att det kan gå av på längre leder på grund av skav eller fall av stenar. På foto 6 kan vi se hur tvillingrep används, de bägge repen fästs i varje mellansäkring.
Vårt utbud av tvillingrep

Foto 6
HALVREP
Halvrep fästs in alternerande mellan varje mellansäkring, utan att korsas eller hamnar i ett sicksackmönster. Nuförtiden godkänns halvrep i allt mindre diameter, något som gör dem smidigare men även mer svårhanterliga för de som inte är vana vid tunna rep. Halvrep är praktiska när man klättrar i replag om tre, då förstepersonen kan klättra upp med två rep och sedan säkra andre- och tredjeperson när de klättrar upp med varsitt rep.

Halvrep används även när en led går mycket i sicksack, repen kan då kopplas in alternerande och på så sätt bibehålla en rak linje. En annan fördel är att man har tillgång till två rep för firning om det skulle behövas.

Användning av halvrep är vanlig vid alpin- och tradklättring. På foto 7 kan vi se ett inkorrekt användande av två stycken halvrep. De bägge repen har korsats, på så sätt är skav och slitningar i princip oundvikligt. För att undvika att det slits behöver vi endast hålla repen skilda från varandra, det ena till höger och det andra till vänster om oss, på så sätt riskerar vi inte att de korsas. På foto 8 kan vi se det korrekta användandet av halvrep.

Foto 7; Foto 8
Halvrep är också praktiska när vi behöver traversera under en bestigning, andrepersonen kan då säkras alternerande mellan de bägge repen. För att säkra försteperson med de bägge repen måste en repbroms som tillåter säkring med två rep användas och vi måste vara uppmärksamma på förstepersonen och ge rep när det behövs. Vanligtvis så ber förstepersonen om det rep som ska fästas in vid varje säkring, till exempel röd, till höger och sen svart till vänster. Alltid utan att korsa repen. På foto 9 kan vi se säkring av försteperson med en repbroms av ATC-typ.

Vårt utbud av halvrep

Foto 9
Vilket rep som ska väljas beror på den led vi vill bestiga, vilken typ av klättring det handlar om och hur vi planerar att ta oss upp. Om det är nödvändigt att fira för att avsluta leden kan det vara viktigt att ta med två rep, om leden är svår och det är lättare att säkra in sig med ett rep i säkringarna så tar vi bara med ett rep. Det viktigaste är att alltid använda sig av rep som är godkända för det som de ska användas till, samt att använda repen på ett säkert sätt. Med rätt kunskap och ett säkert beteende så minskar risken för olyckor avsevärt.

För att få tips om vilket rep som bör väljas så kan du läsa vår guide om val av rep.

Välj rätt rep

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom