Den skottske klättraren Michael Kosterlitz får Nobelpriset i fysik - barrabes.com
Currency


BLOG | NYHETER | 20 October 2016

Den skottske klättraren Michael Kosterlitz får Nobelpriset i fysik

Förutom sina bestigningar i Alperna och Orco-dalen på 70-talet, så är hans mest berömda bestigning upprepningen av Direct American på Dru 1966.

Klättraren Michael Kosterlitz, Nobelpriset i fysik 2016. Foto: Aalto University, Johanna Lass
I slutet av 60-talet var Michael Kosterlitz, från Aberdeen, en av förgrundsgestalterna inom europeisk klättring. Han inledde sin karriär inom den skotska klättringstraditionen för att snart ta steget till Alperna, där han 1966 tillsammans med Mick Burke klättrade den första upprepningen av Direct American på berget Dru. Förutom Direct American klättrade han även en ny led på nordsidan av Piz Badille, Via degli Inglesi, år 1968, en led som sedan dess har återupprepats få gånger, på grund av dess svårighetsgrad.

Hans postdoktorala studier förde honom till Tekniska Högskolan i Turin. Under sin tid i Italien var han en av förnyarna inom klättringen och han öppnade många nya leder i den världskända Orco-dalen, även känt som Italiens Yosemite. Där introducerade han bland annat bouldering och det mest kända klippblocket i området är än idag Fessura Kosterlitz.

“Det var otroligt, ja helt fantastiskt. Det fanns mängder av granitväggar, den ena vackrare och högre än den andra, och alla bara väntade på att bli klättrade. Det var som att upptäcka ett Yosemite precis runt knuten. För mig som var van vid de små väggarna i Wales och Derbyshire, som alla redan var utforskade till sista grepp, var det som att komma till paradiset. Det var helt otroligt att det fortfarande fanns platser som denna”, berättade Kosterlitz många år senare.

Driven av sin passion, sina upptäckter och nydanande idéer, samt påverkad av influenserna från Yosemite som spreds över klättringsvärlden, startade han den nya rörelsen “Nuovo Mattino” (Ny morgon). En rörelse som tog ställning för etisk klättring, kreativitet, innovation av utrustning och friklättring, tvärt emot de föråldrade värderingar av nationalism och hjältemod inom alpinismen.

Han tog senare steget till USA, som forskare vid Brown University, där han fortfarande innehar platsen som professor i fysik. Han klättrade många av dåtidens berömda leder i Yosemite och han öppnade även några klassiska leder, som t.ex. Kosterlitz-Highbee i The Bugaboos.

Allvarliga problem med hälsan ledde till att han övergav klättringen och koncentrerade sina krafter på forskningen, vilken nu har resulterat i Nobelpriset i fysik 2016.

Det är emellertid intressant att framhäva att grunden till hans upptäckter inom forskningen, det som nu har resulterat i Nobelpriset, lades enligt Svenska Akademien år 1972, under den period då Kosterlitz var som mest aktiv som alpinist. Detta visar att passionen för bergen och naturen helt klart är förenligt med forskningen.

NOBELPRISET
Han har tilldelats Nobelpriset tillsammans med Duncan Haldane och David J. Thouless för att ha öppnat portar ”till en okänd värld av materia”. De tre brittiska forskarna har tilldelats priset ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”. Topologiska fasövergångar sker när materia byter fas, som t.ex. när is smälter till vatten och när vatten förångas. Enligt Svenska Akademien är detta ”ett område som under det senaste decenniet utgjort frontlinjeforskning inom den kondenserade materiens fysik, inte minst på grund av förhoppningen om att topologiska material ska kunna användas i nya generationer av elektronik och supraledare, eller i framtida kvantdatorer”.

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom