Säkerhet vid sportklättring. Del I av II - barrabes.com
Currency


BLOG | TEKNIK | 11 January 2016

Säkerhet vid sportklättring. Del I av II

Sportklättringen föddes under det tidiga 80-talet och hade en tydlig filosofi: att klättra hårdare och nå högre svårighetsgrader, genom att minska de faror som klättring naturligt medför. Faror kan dock aldrig helt tas bort och en viss nivå av risk kommer alltid att vara närvarande inom sportklättring.
Denna artikel skrivs framförallt för att öka riskmedvetandet hos klättrare, för att titta närmare på de olika faror som sportklättring innebär, samt hur dessa kan förebyggas och undvikas.

Del ett av två. I den andra delen tittar vi närmare på subjektiva faror och olika klätter- och säkringstekniker.

LITE FILOSOFI
Sportklättringen föddes, som tidigare nämnts, under det tidiga 80-talet och dess största skillnad från traditionell klättring var att kunna klättra hårdare och svårare leder på berget och samtidigt minska farorna. Genom att göra lederna säkrare möjliggjorde man att klättraren till viss del kunde glömma sin rädsla och istället fokusera sig på sin prestation fullt ut. Det var ett helt nytt tillvägagångssätt jämfört med tradklättring.

Riskerna kan dock aldrig helt kontrolleras och sportklättring innebär en viss nivå av fara. Det är mer farligt än bouldering, men mindre farligt än trad- och alpinklättring. Det finns ett antal farliga situationer inom sportklättring, och vissa kan tyvärr leda till olyckor. De flesta är inte allvarliga, men om man har otur kan de till och med leda till döden. Anledningen till att vi skriver denna artikel är därför för att upplysa klättrare om dessa faror, samt visa hur de kan förebyggas och undvikas. Vi passar även på att gå igenom säkerheten hos olika sorters klätterutrustning.

UTRUSTNING
Din utrustning ska alltid vara UIAA- eller CE-godkänd och märkt. Det är även bra att gå igenom din nya utrustning och leta efter möjliga, om än osannolika, tillverkningsfel. Under tidens gång är det även viktigt att du kontrollerar din utrustning och letar efter sista användningsdatum, synliga skador och slitningar.

 • HJÄLM
  Kanske den viktigaste delen av din säkerhetsutrustning, den används endast för ditt eget skydd, och den skyddar mot fallande stenar och stötar vid eventuella fall. Desto farligare leden är, desto större anledning har du att använda den. Det är därför helt klart värt att vänja sig vid hjälmanvändning, både när du klättrar och när du säkrar. En annan viktig sak är att du har en bekväm hjälm som passar dig väl, detta gör dig mindre motvillig att ta på dig den.

  Det finns generellt två typer av klätterhjälmar. Den ena sorten är gjort av expanderad polystyren och är väldigt lätta och säkra. Vid ett fall så deformeras konstruktionen för att absorbera energi, detta är den sorts hjälm som jag själv föredrar då jag räddats från allvarliga skallskador fler än en gång. Den andra vanliga sortens hjälmar är polykarbonat-hjälmar vilka är robusta och billiga, men de väger mer och absorberar inte stötar lika effektivt.
 • Före, och efter en påverkan, det är bättre att ha hjälmen på sig!
 • REP
  Repet är ett grundläggande element i säkerhetskedjan och den sort som används för sportklättring är dynamiska enkelrep, gjorda av polyamid. De är tillverkade med en hållbar, flätad kärna, vilken skyddas av en yttre mantel. Enkelrep märks med '1' på ändmärkningen och deras diameter varierar generellt mellan 9 och 11mm, beroende på modell och märke. En liten diameter behöver dock inte betyda att dess användning är mindre säker, om du använder en repbroms som är anpassad till denna. Tvärtemot vad man kan tro så betyder, generellt, en mindre diameter större elasticitet, vilket är en fördel för säkerheten. Tunna rep har dock generellt kortare livslängd.

  Repets fallryck ger den bästa uppfattningen om dess elasticitet. Rep med lågt fallryck ger en större elasticitet, därmed ett mjukare och säkrare fall, och det är därför bra om du väljer ett rep med låg kraft i fallrycket. De bästa enkelrepen på marknaden har ett maximalt fallryck på cirka 7,5kN i standardtest.

  Längden på ett dynamiskt enkelrep varierar generellt mellan 50 och 80m. Det är viktigt att komma ihåg att en av de vanligaste klätterolyckorna är när en klättrare ”får slut på” rep under en firning. Därför rekommenderar vi att du alltid försöker välja ett längre rep, speciellt då många klätterområden ute i Europa i princip har 70m som standard nuförtiden.

  En mittenmärkning av repet är en enkel, och effektiv, strategi som trots detta ännu inte används av alla tillverkare. Denna märkning ger dig direkt en idé om du har tillräckligt med rep för att fira ner din klätterpartner till marken. Märkningen slits ut med tiden, men kan återmålas med en specialpenna.

  Ett nytt rep är elastiskt och fint, men glider som bara den i repbromsen. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam när det börjar användas.

  Livslängden hos ett rep är alltid relativt. Hur ofta och hur hårt det används är egentligen det som avgör hur det slits och när det behövs bytas ut. Tydliga tecken på att repet bör bytas ut är när manteln börjar bli utsliten och fransig från slitningar, och diametern sväller. Dessa tecken är tydligast cirka 3m från ändarna, då detta är det område på repet som blir mest lidande vid fall. Repets ändar kan kapas när de börjar bli slitna och därefter kan repet fortsätta att användas, ännu en bra anledning till att köpa ett 70 eller 80m rep. Skulle du hitta ett ställe på repet som är så slitet att den vita manteln syns så ska du antingen byta ut repet eller kapa det där.

  Repet ska hållas undan kontakt med frätande ämnen, då dessa avsevärt kan minska repets hållbarhet. År 2006 skedde en mystisk olycka, lyckligtvis utan allvarliga skador, i ett klättergym i Sacramento, Kalifornien. En klättrare använde ett rep med väldigt låg fallfaktor i en helt vanlig klättersituation, men när han föll så gick repet av. Efter en undersökning, där mekaniska fel kunde uteslutas, kunde analysen av repets fibrer påvisa att det hade varit i kontakt med svavelsyra. Hur detta hade skett var oklart.

 • KLÄTTERSELE
  Selen är det som fäster repet vid din kropp och fördelar energin vid ett eventuellt fall. Av säkerhetsskäl är det viktigt att välja en sele av rätt storlek och med bra passform, det är viktigt att den aldrig sitter för löst. Alla godkända selar ger samma säkerhet när det gäller styrka.

  Selens spänne kan se olika ut, men det är viktigt att se till att spännet är ordentligt stängt om den har en ”klassisk bältesstängning”. Selar med dubbla automatiska spännen behöver endast ställas in till rätt storlek, vilket ger dig en sak mindre att tänka på.

  Säkringsöglan är eventuellt en av de mest kritiska delarna på en sele, då denna har en extremt viktig roll och om den inte skulle hålla kan allvarliga olyckor ske. Vissa märken har därför en dubbel eller extra förstärkt säkringsögla i en avvikande färg för att undvika förvirring.

  En sele åldras generellt på grund av att repet dras mellan ben- och säkringsöglorna, därför måste dessa delar besiktigas med jämna mellanrum. En oturlig olycka, med dödligt utgång, var den som Todd Skinner råkade ut för. Hans säkringsögla gick sönder när han endast hängde från den under en firning, orsaken verkar vara hans slitna sele.

  Utrustningsöglorna är inte en särskilt hållbar del av selen, men trots detta har olyckor skett där klättrare av misstag eller okunskap har använt dem som om de vore hållbara. Vissa märken, så som Metolius, gör selar som håller för hängning i vilken som helst av selarnas delar, en lösning som kan kan rädda ditt liv vid vissa situationer.
 • En bra och säker sele: automatisk stängning och säkerhetsögla i en avvikande färg.
 • QUICKDRAWS
  Quickdrawsen fyller också en viktig funktion i säkerhetskedjan och deras uppgift är att fästa repet till väggens fästen. En quickdraw har två olika sorters delar: en slinga och karbinhakar. Det är viktigt att du alltid använder en sydd slinga.

  Slingans längd bör vara mellanlång. Anledningen till detta är att undvika att repet slits mot stenen, vilket gör att repet kan användas mer effektivt, minskar fångryck, och ökar dess dynamiska kapacitet vid ett eventuellt fall. Korta quickdraws tillverkas av ett stort antal märken och dessa kan användas för att passera svåra sektioner vid de första två hängarna för att undvika markfall.
 • Använd långa eller mellanlånga quickdraws och säkerställ dig alltid om att den nedre karbinen har ett ”anti-twist system”.
 • Smörjning av karbingrinden bör utföras regelbundet, minst en gång per år. Tag av slingorna, placera karbinerna i en rad och smörj deras grindar. Torka noggrant och kontrollera grindarna var för sig. Du kommer att märka skillnaden och denna förbättring kommer att märkas under en bra tid framöver.

  Vår svenske Everestklättrare Göran Kropp avled när han klättrade i Vantage, Washington. En av orsakerna till olyckan var en trasig karbin, detta trots att det var en traditionell led. Utredningen som följde kunde påvisa att karbinens vajergrind hade öppnats under fallet.

  Tecken på sliten innersida är något som bör kontrolleras regelbundet, det gäller även fasta quickdraws, och alla dessa ska kasseras innan kanterna blivit vassa efter slitning från repet. Vassa kanter på en karbin som blivit skarpslipad av ett rep kan, likt en kniv, enkelt skära av ett rep. Black Diamond utförde ett enkelt test, med en sliten karbin och ett rep, som kan få håret att resa sig. Ett fall framkallades med en vikt på 80kg, statisk säkring, men med låg fallfaktor. Det 10,2mm tjocka repet skars av direkt under deras första försök!
 • En väldigt sliten karbin där delen som är i kontakt med repet har en vass kant.
 • Gummit eller ”anti-twist” systemet som sitter på din karbins nedre quickdraw är ett viktigt säkerhetselement. Utan denna kan din karbin enkelt rotera till en horisontell position och därmed minskas dess mekaniska förmåga. Dessa system är oftast gjorda av gummi och de bästa är placerade på utsidan av slingan genom att hålla dess ände på plats och för att skydda mot skav. Det är inte rekommenderbart att använda ”anti-twist”systemet på den övre delen av slingan, då denna då blir för stel och riskerar att orsaka att karbinen klipps ur hängaren när repet rör sig.

 • REPBROMS
  Den formar en del i säkerhetskedjan genom att ansluta repet till selen och till säkringspersonen. Dess funktion är att bromsa ett fall och låter även personen som säkrar kontrollera hastigheten som repet har när det löper igenom repbromsen. Det finns generellt två typer av repbromsar, manuella och halvautomatiska.

  Manuella repbromsar är generellt lättare och mer mångsidiga, det går att säkra andre personen med repklämma, de kan användas till firning och de är bra för multi-pitch leder. Däremot så låser de inte automatiskt och endast en reaktion från säkringspersonen kan bromsa ett eventuellt fall. De kallas ofta för dynamiska repbromsar, vilket låter väldigt positivt, men jag håller inte helt med. Dynamiken vid ett fall regleras endast av säkringspersonen och även om de kan bete sig dynamiskt så kan säkringspersonens attityd och instinkt få den att blockera statiskt. Därför skulle jag själv föredra en självlåsande repbroms, om denna kan bromsa statiskt, vid sportklättring.

  Halvautomatiska repbromsar bromsar repet snabbt vid ett fall även om säkringspersonen inte är uppmärksam, vilket utan tvekan är en bonus. Tack vare deras automatiska låsning när repet sträcks, är de även ideala för säkring vid topprepsklättring och för att fira ner din kamrat. Det är dock viktigt att använda ett rep med rätt diameter och att vara extra uppmärksam vid användning tillsammans med nya rep, då dessa glider lättare igenom den. Flera olyckor har skett där repbromsen inte bromsat, men det har vad jag vet alltid varit på grund av felaktig användning av repbromsen. Antingen har säkringspersonen hållit handen för hårt över bromskammen, eller så har ett för smalt rep använts och repbromsen har därför inte kunnat bromsa klättraren. Det är därför viktigt, för att undvika dessa typiska fel, att alltid ha den nedre handen på repet och inte på repbromsen.
 • En manuell (till vänster) och två halvautomatiska repbromsar.
 • LÅSKARBIN
  Karbinen som används för att fästa repbromsen vid din sele måste ha en låsmekanism, helst en automatisk sådan. Automatiska låskarbiner stänger i princip alltid helt korrekt och du får därmed en sak mindre att oroa dig för. Låskarbinen ska alltid endast fästas i säkringsöglan, aldrig i benöglor eller midjebandet, då infästning i flera än en av selens delar kan leda till belastning på karbinen i tre punkter. Något som minskar karbinens styrka avsevärt. Karbinen kan vridas i horisontell position, när den insäkrade personen klättrar, vilket kan vara farligt då karbinens styrka även här minskas avsevärt. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar positionen av karbinen och korrigerar den om den hamnat snett. Vissa karbiner är specialdesignade för säkring vid klättring och har därför effektiva system som motverkar horisontell position av karbinen.

 • SKOR
  Så länge du inte säkrar någon på Tonsai beach i Thailand, så kan du tänka bort användandet av flip-flops eller andra öppna sandaler. Se alltid till att ha på dig minst halvtäckande skor när du säkrar någon. Helt öppna sandaler är sköna och svala på sommaren, men de kommer inte att skydda dina fötter när du tappar balansen av din kamrats fall.
 • Att säkra någon med flip-flops är inte en bra idé.
 • HANDSKAR
  Det är en bra idé att använda handskar. Gamla handskar med avklippta fingrar, eller billiga handskar med handflata i gummi, ger mycket bättre grepp och repkontroll än hantering av repet med helt bara händer. Handskar gör det bekvämare och säkrare att stoppa ett fall, sänka ner din kamrat från säkringspunkt, eller när du hämtar hem rep från topprep, speciellt när repet har en liten diameter. Om du säkrar med en vanlig manuell repbroms ger handskar helt klart extra säkerhet.

OLIKA SORTERS FAROR: OBJEKTIVA OCH SUBJEKTIVA FAROR
Vi kan fastställa två huvudsakliga faror vid klättring, objektiva och subjektiva. Alla faror tillhör någon av dessa två grupper, även om gränsen mellan dem inte är helt enkel att dra, vilket vi kommer att redogöra i några exempel.

Objektiva faror är sådana som inte direkt beror på klättraren, faror du inte kan göra mycket för att undvika, även om erfarenhet i dessa fall kan vara till stor hjälp.

Subjektiva faror är de som direkt beror på klättraren, och som därför kan kontrolleras med rätt attityd och rätt handhavande.

OBJEKTIVA FAROR
Farliga situationer som inte är direkt beroende av klättraren är ovanliga, och innefattar cirka 10-20% av alla faror inom sportklättring. Dessa situationer uppkommer generellt mer frekvent inom tradklättring, och ännu oftare i is- och snöklättring. Vi måste alltid komma ihåg att förebyggande åtgärder är nyckeln till att kontrollera dessa faror, men även om de förebyggs så är din säkerhet aldrig helt garanterad. Vi kommer att i detalj gå igenom dessa situationer, tillsammans med möjliga konsekvenser, och förklara hur de kan förebyggas.

FALLANDE STENAR OCH GREPP SOM GÅR AV
Situationer som dessa kan uppkomma på grund av väder, djur och människor. Människor kan räknas som en subjektiv fara, beroende på situationen. Vind kan leda till att mindre stenar faller på högre höjd och därmed medföra att större stenar faller ned till klätterområdet. En blåsig dag efter flera dagars regn är ett typexempel på en möjlig risksituation.

Väggens uppbyggnad och stenens kvalitet kan utan tvekan leda till fallande stenar. Sportklätterväggar som ligger nedanför en ravin eller talus (slänt av vittrat material från ett berg) är därför extra problematiska. En blåsig höstdag för några år sedan, när jag var med familjen vid sportklätterklippan Sinsat i Franska Pyreneerena, såg jag stenar stora som äpplen falla ner till klätterväggens bas vid två tillfällen.

Djur kan även de orsaka fallande stenar. En flicka avled i sektorn Cova de l'Arcada, södra Montserrat, Spanien, efter att hon träffats av en sten vid klätterväggens bas. Stenen hade troligtvis stötts ned av vildgetter från bergssluttningarna ovanför väggen.

Din klätterkamrat, eller andra klättrare, kan även de oavsiktligen orsaka fallande stenar när du befinner dig vid basen av klätterväggen. Dessa vanligt förekommande situationer kan antingen orsakas av att ett grepp går sönder under klättringen, eller av att repet gnids emot lösa stenar så att de lossnar och faller ned.

Detta är väldigt vanligt på nya leder, men kan även ske på instabila bergsväggar som aldrig blir helt ”rena” oavsett hur många klättrare som klättrat där. I slutet av 2011 avled en klättrare som sportklättrade i Fatanga, Gran Canaria, på grund av att stora stenar föll från leden som han klättrade. En av stenarna skar rakt igenom hans rep.

Klättraren kan även, utan avsikt, råka dra loss instabila grepp och därmed skapa ett oväntat fall. Greppen är ibland uppenbart lösa, men inte alltid. Jag har mer än en gång fallit när ett grepp gått av, trots att det var täckt av krita och såg stabilt ut.

Vi bör därför utföra dessa preventiva åtgärder:

 • Använda hjälm, både när vi klättrar och när vi är vid klätterväggens bas. Trots att vi använder den så är det inte 100% säkert, även om det rejält ökar säkerheten. Se till att du aldrig befinner dig rakt nedanför klättraren när du säkrar, då detta är stenens naturliga fallområde.
 • Var uppmärksam på alla eventuella typer av faror: notera stenens kvalitet, lägg försiktigt vikten på grepp och var uppmärksam om något verkar misstänkt. Se även över närliggande områdens terräng och undvik sektorer och leder nedanför raviner eller talusar. Underskatta aldrig vindens kraft och sannolikheten att vilda djur rör sig ovanför din led. Det är även viktigt att vara uppmärksam på andra klättrare som befinner sig i närheten. Alla dessa faktorer är extremt viktiga att uppmärksamma och du måste sedan reagera i enlighet med första symptom som kan leda till fallande stenar.
 • Kommunikation med din klätterkamrat kan vara en fundamental del för att förebygga fall av stenar.
 • Att spotta din klätterkamrat innebär att du ”skyddar” din kamrats rygg med höjda armar under de första moven på klätterleden, före hen kan klippa in sig i den första hängaren, en förebyggande åtgärd ifall att hen faller eller att ett grepp går av.

LEDENS ”DESIGN”
En annan faktor som vi inte kan påverka särskilt mycket och som kan vara riktigt farlig.

Hängarna på vissa leder kan vara problematiska, antingen på grund av att de är för långt ifrån varandra, eller på grund av hängarens placering i förhållande till grepp, vilket leder till osäker inklippning. Vissa områden är kända för extrema avstånd mellan sina hängare.

En hög placering av det första hängaren är en absurd tendens, som dock kan ses i vissa sektorer, även om det motsatta, med en lägre placering, vore mer logiskt.

Hängarens placering på stenen kan vara farlig, om den är placerad på en kant och karbinen därmed riskerar att bändas över denna.

Fel sorts hängare, så som hängare av olika sorters metall, gamla, hemmagjorda, eller fel sorts hängare för den sten de är fästa i är några exempel på detta.

Handskruvade bultar användes flitigt under 80-talet och kan ännu återfinnas på ett antal leder. Genom åren så har dessa nu blivit mycket mindre tillförlitliga än moderna hängare. Du kan enkelt känna igen dem, då de inte har en påskruvad mutter, utan ett platt sexkantigt bulthuvud.

På sandsten, mjuk kalksten, eller på all typ av sten i marina miljöer, är hängare fastsatta med kemiskt härdningsmaterial de enda säkra hängarna.

En handskruvad hängare är inte mycket att lita på i mjuk sten.
Vi bör utföra följande preventiva åtgärder:

 • Din observation av varje enskild situation, med därefter följande åtgärder, är grundläggande.
 • Överge en klätterled om denna verkar farlig på något sätt. Detta val fattas generellt efter en första okulärbesiktning av leden från marken, men det kan även ske halvvägs upp på leden. Ditt sunda förnuft kommer att säga ifrån om avstånden mellan hängarna är onödigt långa, och om fallet blir för långt eller har små kanter eller liknande. Är det så, behöver du inte tveka, utan lämna en karbin i hängaren så att du kan överge leden.
 • Bär med dig en utfällbar pinne med tejp för att fästa en quickdraw, alternativt någon av de utdragbara teleskopstavar som finns på marknaden. På detta sätt kan du klippa i den första hängaren om den sitter högt upp, alternativt klippa i nästkommande hängare från den du just klippt i, för att på så sätt fortsätta uppåt i topprep, lite i taget. Vissa klättrare skulle säga att det är ett fegt sätt att klättra, men låt dem säga det om det känns bra för dig och du vill skydda dina vrister. När det behövs kan du även improvisera fram ett liknande system med en lång gren, tejp och en quickdraw.
 • Förläng dina quickdraws enkelt, när du har klippt in quickdraws i alla hängare, om du känner att de är för långt ifrån varandra eller om inklippning är osäker och du vill klättra leden igen. Förlängning ska alltid utföras genom att länka slingan till en karbin och aldrig genom att koppla ihop två karbiner.

Vänster foto- iklippning av en hängare med hjälp av en pinne. / Höger foto- det rätta sättet att förlänga en quickdraw.
HÄNGARNAS SKICK
Detta är ännu en faktor som kan vara potentiellt farlig och som inte beror på klättraren. Vi har tidigare nämnt att du ska överge en sportled som har otillräckliga, hemmagjorda eller felplacerade hängare. Förutom dessa så kan bultarnas skick vara en faktor som gör det farligt, om de är gamla, dåligt placerade eller har blivit slitna från ett stort antal fall. Nuförtiden finns det två huvudgrupper av hängare, mekaniska expansionsbultar och bultar som fästs med kemiskt härdningsmedel. De senare förmodas vara de starkare och mer pålitliga, men de är ändock inte ofelbara.

Felplacering av bultar är uppenbar då den gängade biten sticker ut för långt, vilket är ett tecken på att bulten inte expanderat tillräckligt eller att den har expanderat för ytligt. Du behöver dock inte oroa dig om du skulle hitta en lös hängare med mutter som du kan dra åt med handen, i dessa fall är bulten säkerligen tillräckligt expanderad. Det har hänt att jag har hamnat med en hängare i handen, som på grund av otillräcklig expansion lossnat utan problem. En fransk klättrare ramlade direkt i backen, i september 2010, efter att ha hängt sig i repet från den första hängaren i en ny led vid sektorn Amphiteatre i Gorges de Tarn. Bulten rycktes ur då den inte hade expanderat tillräckligt.

Den gängade delen av denna bult sticker ut för långt och tyder på att den inte blivit korrekt placerad.
Åldrandet är direkt relaterat med rostangrepp på hängaren eller bulten. När yttre symptom på rost kan ses är troligtvis de inre delarna också påverkade, därmed kan hängaren gå sönder vid påfrestning. Hängare tenderar att åldras fortare om de är placerade på platser där vattnet flödar ner längs med stenen, eller vid väldigt fuktiga områden, som till exempel överhäng. Hängare som är placerade i marina miljöer rostar väldigt fort och därför ska endast rostfria hängare och bultar användas.

Försämringen efter ett större antal fall är hos vissa hängare uppenbar, i detta fall är det hängaren som tar mest stryk. Detta blir extra uppenbart vid cruxet i vissa hårda leder. Det som är bra är att innan hängaren går sönder, så kan varningstecken i form av deformation ses.

Montering av ankare är en annan kritisk punkt som bör överses med noggrannhet. De flesta ankare har en karbin för att kunna fira ned sig i. Denna måste kunna stängas bra och inte påvisa någon större yttre påverkan på den delen där repet kommer att träs. Vi bör även se över vilket skick hängarna som bildar standplatsen är i. Även om denna ger oss en bra säkerhetsmarginal, då den är uppbyggd av två hängare, är det dock inte helt fullt ut.

En väldigt sliten karbinhake, de uppslitna kanterna är farliga och kan leda till att repet skärs av.
Vi bör utföra dessa preventiva åtgärder:

 • Noggrann observation och försiktighet, och tro inte blint på att allt som glimmar på väggen håller.
 • Lämna en led om du stöter på en hängare som ser misstänkt ut, antingen genom att klättra till hängaren nedanför och fira ner därifrån, eller använd en pinne för att klippa i nästa och fortsätta uppåt. När du når ankaret, om detta är i bra skick, kan du alltid använda det för topprepsklättring.
 • Lämna en karbin vid ankaret om den som är där inte är pålitlig. Detta är ett vanligt förfarande och ankarpunkter blir därför ofta täcka av karbiner, det är därför bra om du tar bort de som ser väldigt slitna ut.
 • Byt ut en hängare om den börjar se deformerad ut. Detta är en bra vana och det är inte så jobbigt att alltid ha med en extra hängare och en fast nyckel att dra åt med, utifall att.

FASTA QUICKDRAWS
Vid de flesta sportklättrings sektorer finns det leder med fasta quickdraws. Anledningen till detta är att quickdrawn underlättar placering och borttagning av utrustning från leden, och inte för att skydda klättraren vid ett eventuellt fall. Dessa quickdraws är ofta hängande på samma plats i månader, eller år, i all sorts väder.

Slitningen på en fast quickdraw minskar drastiskt dess styrka. För några år sedan gick en fast quickdraw sönder för en baskisk klättrare, i en grotta i Baltzola. Quickdrawn slets sönder av hans egen vikt, som tur var dämpades fallet av den lägre hängaren, men han bröt en armbåge och fallet var både oväntat och aggressivt. I USA använder de en kedja istället för en quickdraw på vissa platser, en nästan perfekt lösning men inte lika estetiskt tilltalande att se på.

Slitningen på karbinerna hos dessa fasta quickdraws kan därför vara en fara. Då de utsätts för all sorts väder så försämras deras stängningsfunktion, vilket leder till att deras styrka minskar drastiskt. Om de är placerade för att skydda vid cruxet så kan återkommande fall leda till överdrivna förslitningar på karbinen. Användningen leder till att det med tiden bildas en urkarvning, där repet är i kontakt med karbinen, med vassa kanter som är en riktig fara då de kan skära av repet. För några år sedan föll en klättrare från den andra hängaren i en fast quickdraw vid Red River Gorge. Karbinens slitna kanter skar rakt igenom repet och klättraren föll till marken, som tur var utan allvarligare skador. En liknande incident skedde i ett Schweiziskt klätterområde, en sliten karbin på en fast quickdraw skar igenom repet vid ett relativt lätt fall. Klättraren föll mot sin död.

Den preventiva åtgärden är i dessa fall väldigt klar: lita aldrig på fasta quickdraws. Klipp in dina egna quickdraws när du klättrar och var extra försiktig om du använder fasta quickdraws när du sätter upp eller plockar ner material.

NÄR KLÄTTERUTRUSTNINGEN INTE HÅLLER
Denna faktor, när det inte skett på grund av felaktig användning, är inte särskilt vanlig men det händer. Vi talar nu inte om situationer där klättraren använder utrustningen fel, utan om fall där utrustningen, vid korrekt användning, inte fungerar som det ska, på grund av tillverkningsfel. Även om certifierad och godkänd klätterutrustning har tagit sig förbi noggranna säkerhetstester och kvalitetskontroller så är det oundvikligt att en liten del av felaktigt tillverkad utrustning når butikerna. Det har hänt att jag, när jag rullade ut ett nytt rep, såg att mer än en halvmeter av manteln hade separerats från kärnan, jag har även sett en spricka i en helt ny karbin. De enda preventiva handlingar som vi kan utföra är att noggrant kontrollera nyinköpt utrustning. En okulärbesiktning är viktig för att upptäcka eventuella defekter, även om denna form av inspektion är otillräcklig när det handlar om dolda eller mindre uppenbara fel. Det som dock är positivt är att denna typ av fall är väldigt ovanliga.

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom