Black Diamond återkallar på eget initiativ karbiner och quickdraws - barrabes.com
Currency


BLOG | NYHETER | 12 February 2016

Black Diamond återkallar på eget initiativ karbiner och quickdraws

Black Diamond Equipment, Ltd., har i samarbete med U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), på eget initiativ utfärdat en återkallning, efter användarinspektion, av karbiner/quickdraws på grund av möjliga defekter på grinden som kan medföra att karbinen inte fungerar eller fungerar felaktigt.

Black Diamond återkallar på eget initiativ karbiner och quickdraws
De karbiner/quickdraws som återkallas är de med fabrikationsnummer mellan 4350 och 6010.

På vissa karbiner är grindens nitar (på karbiner med solid grind) och ändarna på vajrarna (på karbiner med vajergrind) som fäster grinden på karbinkroppen, felkonstruerade med risk för att grinden lossnar.

Dessutom, på vissa låskarbiner med skruvlås, kan skruvhylsan vara felmonterad, vilket kan resultera i att skruvkarbinen inte låses korrekt.

Det har inte rapporterats några olyckor, men med tanke på kundernas säkerhet har Black Diamond på eget initiativ beslutat att återkalla dessa produkter, efter inspektion av användaren.

Om du äger någon av de karbiner/quickdraws som omfattas av återkallningen, ber Black Diamond dig att kontrollera dem enligt de förfaranden som visas nedan. Om du anser att dina karbiner/quickdraws är defekta, kontakta då Black Diamond som kommer att ersätta dina karbiner/quickdraws utan kostnad.

Under denna länk hittar du alla modeller som kan vara felkonstruerade, samt hur man går tillväga för att kontrollera dem: Black Diamond återkallar på eget initiativ karbiner och quickdraws

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)


International  |  España  |  France  |  Deutschland  |  United Kingdom