Cookies Policy
We use our own or third-party cookies to offer the best navigating experience and service. If you continue navigating, it will be understood that you accept our Cookies Policy
BLOG | TIPS | 04 August 2016

Hur du väljer rep för klättring och andra friluftsaktiviteter

Lär dig mer om olika typer av klätterrep och de normer som indikerar repens användning.

Precis som med all typ av säkerhetsutrustning så anges ett reps korrekta användande i de normer som repet uppfyller. Detta är nödvändig information när det är dags att välja ett passande rep för klättring, alpinism, canyoning, speleologi eller andra typer av friluftsaktiviteter.

För att få säljas måste repen uppfylla ett antal normer med mycket höga säkerhetskrav. Något som förutom att garantera repets hållfasthet och prestanda, även tydligt anger repets användningsområde. Olika modeller av rep, så som enkelrep, halvrep, tvillingrep, semistatiska etc, används beroende på den typ av klättring som ska utföras, ledens utformning, etc. Vi väljer därför alltid ett godkänt rep som är anpassat till vårt användningsområde. Exempelvis får ett rep som endast är godkänt som halvrep, aldrig användas som enkelrep eller i liknande situationer utanför dess användningsområde.

UIAA 101, EN 892:2012, EN 1891


Säkerhetsnormerna för klätterrep bestäms av normerna UIAA 101, EN 892:2012 (dynamiska rep) och EN1981 (semistatiska rep).

Normen som UIAA, den internationella organisationen för klättring och alpinism (Union Internacionale des Associations d'Alpinisme), har etablerat är den enda norm som är globalt erkänd. I enlighet med de juridiska riktlinjer som gäller klättring regleras dessa av den europeiska normen EN 892:2012.

Tidigare kom UIAA, som har medlemsförbund över hela världen, fram till de normer och tester som repen skulle uppfylla tillsammans med sin säkerhetskomission där flera av de viktigaste tillverkarna ingår.

Utifrån dessa normer, som var de enda existerande i världen under lång tid, skapade EU sina egna säkerhetsnormer och standarder. Vanligtvis har rep som säljs i Europa en märkning om godkännande från både UIAA och EU.

Normerna är mycket stränga och utrustningen måste klara av hårda tester för att bli godkänd. Därefter beror utrustningens kvalitet på de eventuella skador och slitage som utrustningen utsätts för under användning. Även detta är till viss del reglerat, vilket du kan läsa om i kommentaren gällande antalet fall som ett rep ska klara av enligt norm.

Medan den europeiska standarden EN 892:2012 kan vara komplicerad att förstå sig på, så ger UIAA ut en användarvänlig version av sina normer, som finns att tillgå för läsning.

Där i finns grafer och illustrationer som beskriver normernas tester och de som gillar matematiska formler kan tillbringa en god stund med att reda ut de komplexa variabler som används vid de uträkningar som garanterar repens säkerhet.
När vi väl känner till ett reps användningsområde tillkommer övriga variabler, några som generellt är klättrarens personliga val och baseras på omständigheterna för användningen. Olika tjocklek på repet, inom de godkända gränserna, olika behandlingar så som t.ex. impregnering mot vatten, samt repets funktionalitet när det gäller den övriga utrustning som klättraren använder, t.ex. olika typer av repbromsar som finns på marknaden.

I den här artikeln ska vi så tydligt som möjligt försöka klargöra de olika repens utmärkande egenskaper och användningsområden. Eftersom det möjliga användningsområdet anges på repets certifikat, förklarar vi de europeiska och internationella säkerhetskraven i en specifik informationsruta.

I slutet av artikeln finns ett appendix som förklarar de parametrar som används vid godkännande av repen; fallfaktor, fångryck och antal fall. Vi rekommenderar att ni läser denna del, inte enbart för att bättre förstå hur de olika repen fungerar, utan även för att dessa uppgifter har en direkt koppling till hur vi ska använda repen korrekt och ger oss kunskaper som kan undvara oss stora problem.

OLIKA TYPER AV KLÄTTERREP
När vi väl lärt oss att de rep som säljs på marknaden har garanterat säkerheten, genom hårda europeiska säkerhetskrav, så kan vi gå vidare och prata om hur dessa säkerhetskrav är anpassade till repens användningsområde. Den första stora indelningen av rep är mellan dynamiska rep, semistatiska- och statiska rep.

DYNAMISKA REP
Den typ av rep som används vid klättring och alpinism. Repens stora töjbarhet är speciellt anpassade för att fånga upp och dämpa fall och de är certifierade enligt normen EN 892:2012.

Dynamiska rep är de klassiska repen för alpinism och klättring och kan delas in i kategorierna enkelrep, halvrep och tvillingrep.

Det är viktigt att förtydliga att varje rep endast får användas för dess godkända ändamål. Utifrån typ av klättring, ledens utformning, etc., bestämmer vi vilken typ av rep som bör användas (enkel-, halv- eller tvillingrep). Vi får endast använda de säkringsmetoder som är anpassade för respektive rep och därför t.ex. aldrig koppla ett enkelrep som om det vore ett halv- eller tvillingrep.
När detta väl är sagt så ska vi komma ihåg att det finns allt fler modeller av rep på marknaden som är godkända för två, eller till och med samtliga tre repkategorier.

Tre typer av godkända repkategorier:

 • Enkelrep (1)
  Enkelrepen är mycket populära rep, framför allt till sportklättring och tradklättring, och är markerade med en 1:a i en cirkel. Ett enkelrep är alltid enkelt att koppla in i quickdraws och lätt att använda vid sportklättring. Vi följer helt enkelt leden och kopplar in repet i säkringarna i en så vertikal linje som möjligt tills vi når ankaret varifrån vi firas ned till marken.

  Dynamiska rep används vid klättring och alpinism, etc.
  Repets dynamiska förlängning (vid fall) måste vara under 40% för en vikt på 80kg vid det första fallet, dess mantelglidning mindre än 20 mm och procentandelen kärna måste vara större än 50%. Det maximala fångrycket får vara 12kN, för fallfaktor 1,77 för en vikt på 80kg, och under samma omständigheter måste dess statiska förlängning vara mindre än 10%.

  Det är mycket viktigt att repet har en mittmarkering så att man snabbt kan hitta repets mitt vid exempelvis firning.

  Rep med mittmarkering.
  Vissa rep har behandlats och är impregnerade mot fukt eller har en slitskydds-behandling. För användning utomhus brukar man rekommendera impregnerade rep och om man klättrar i områden där repet ofta slits mot klippan rekommenderas rep med slitskydds-behandling.

  REPETS BESTÅNDSDELAR


  Repet består av två delar: mantel och kärna.

  • Kärna: den inre delen av repet som inte är synlig. Den är tillverkad av tusentals trådar som garanterar mellan 70 och 85 procent av repets hållbarhet. Trådarnas flätning bestämmer repets karaktär, parallella trådar i semistatiska rep, flätade trådar i dynamiska rep etc.

  • Mantel: den yttre och synliga delen av repet. Skyddar kärnan mot slitage och bidrar med mellan 25 och 30 procent av repets hållbarhet.
  Ett tjockare rep är säkrare, men det är både tyngre och svårare att hantera. Idag finns det godkända enkelrep med liten diameter, men varje klättrare måste hitta sitt optimala förhållande mellan vikt, säkerhet och maximal hållbarhet. Som försiktighetsåtgärd bör de som väger mer än 80kg undvika de tunnaste repen då repens hållbarhet avsevärt förkortas om de utsätts för fall. När det gäller repens tjocklek måste vi tänka på att diametern ska vara godkänd f

Senaste inläggen

Kommentarer

Du måste vara inloggad på barrabes.com för att kunna skriva ett inlägg Klicka här för att logga in
Det finns inga kommentarer till den här produkten.

Presentkort
Med Barrabes Presentkort blir det alltid rätt!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vill du få information om våra erbjudanden och nyheter
Följ oss
Håll dig uppdaterad på vad som händer på Barrabes.com
Tveka inte, kontakta oss
Kontakta oss
eller ring till
018-444 56 10
(Öppettider: Måndag till torsdag 8:30-18:00. Fredag 8:30-14:00)
Sverige  |  España  |  Deutschland  |  France  |  United Kingdom  |  International