OHM från Edelrid – Säkerhet i replag med olika vikt - barrabes.com
Currency

BLOG | TEST | 01 August 2017

OHM från Edelrid – Säkerhet i replag med olika vikt

Edelrid ger oss en lösning på de problem som kan uppstå i de replag som har en viktskillnad på mellan 10 och 40 kg mellan säkringsperson och klättrare.


En vanlig och problematisk situation som uppkommer inom klättringen sker när viktskillnaden mellan säkringsperson och klättrare är signifikant. Allt går bra så länge den tyngre personen säkrar, men förutsättningarna ändras när den lättare personen ska säkra. Det märks främst när den tyngre personen leder, då säkringspersonen dras uppåt om klättraren faller.

Edelrid designade OHM för att lösa problemet. Det är en produkt som egentligen ingen tidigare saknat på marknaden, men trots det anser de flesta att den är oumbärlig när de väl testat den.

Som ni kan se i videon så fäster man apparaten i selen innan klättring och fäster den sedan i den första insäkringspunkten, likt den quickdraw den är. Vid ett eventuellt fall så fungerar den likt en ABS genom att jämställa vikten mellan de bägge personerna och minskar rycket uppåt.

Den fungerar som bäst när skillnaden mellan de bägge personerna i replaget ligger mellan 10 och 40 kg. Vid mindre viktskillnad behövs inte produkten då dynamiken i uppbromsningen då försvinner, vilket ger ökat kraft mot klättrarna och delarna i säkerhetssystemet. Den kan användas vid högre viktskillnad än 40 kg, men dess effektivitet minskas då jämfört med när den används i det viktintervall den är designad för.

Vid viktskillnader nära 10 kg, vi kan använda 12 kg viktskillnad som exempel, behålls den dynamik som är nödvändig men det kan hända att säkringspersonen dras något mot väggen. Det är däremot inget större problem och något man snabbt vänjer sig vid. Vi har inte heller upptäckt några problem med en rejäl viktskillnad.

Sammanfattningsvis är det en produkt som ökar säkerheten vid säkring i sportklättring och som kan användas både i klättergym och utomhus när viktskillnaden mellan klättrare och säkringsperson är stor.

OHM - Edelrid

KÖP NU

Latest articles

Gift Card
With the Barrabes Gift Card you'll always get it right!
Subscribe to our Email List
Would you like us to inform you about our special offers and latest products?
Don't hesitate to contact us.
contact us
or call to
44 (161) 3940679
(Monday to Thursday: 8AM - 5PM UTC.
Friday: 8AM - 2PM UTC.)